Polnisch

Polnisch

Rebelia przeciwko imperialistycznej UE - Niech wzrasta solidarność międzynarodowa!

UE nie jest tak demokratyczna i pokojowa, to fasada. W całej Europie coraz więcej rządów jest prowicowe, również rząd polski PiS i w rząd niemiecki rozwijają się w tym kierunku. Demokratyczne prawa są ograniczane, wzrasta groźba wojny, wzrasta eksploatacja pracowników i środowiska. Wszystko tylko dla zysku Jesteśmy za: Polityka dla pracowników zamiast miliarderów!

W Polsce nauczyciele, pracownicy szpitalni i górnicy walczą o lepsze warunki pracy, a kobiety  o prawo do aborcji. Ta walka musi być prowadzona wspólnie  w całej Europie i na arenie międzynarodowej! Prawdziwą krytyką UE jest lewica! Jesteśmy przeciw wszelkiemu nacjonalizmowi! Jesteśmy  przeciwko wszelkim organizacjom faszystowskim.

Weź udział w wyborach listy Internationalistycznej / MLPD 26 maja! Dołącz do nas! 

Rebellion gegen die imperialistische EU - Hoch die internationale Solidarität!

Die EU ist nicht so demokratisch und friedlich, wie sie tut. Europaweit entwickeln sich immer mehr Regierungen nach rechts, auch die polnische PiS-Regierung und die deutsche Regierung. Demokratische Rechte werden abgebaut, die Kriegsgefahr steigt, die Ausbeutung der Arbeiter und der Umwelt wird gesteigert. Alles nur für den Profit! Wir sagen: Politik für Arbeiter statt für Milliardäre! In Polen stehen Lehrer, Krankenhausbeschäftigte und Bergleute zu Recht für bessere Arbeitsbedingungen auf, Frauen kämpften für ihr Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Dieser Kampf muss europaweit, international gemeinsam geführt werden! Wirkliche Kritik an der EU ist links und internationalistisch. Wir stehen gegen jeden Nationalismus und für das Verbot aller faschistischen Organisationen ein. Wählen Sie am 26. Mai die Internationalistische Liste/ MLPD! Machen Sie mit!