16. Liste’yi seçin

16. Liste’yi seçin

27 Ekim 2019 Eyalet Meclisi Seçimlerine Katılım Çağrısı

Enternasyonalist Liste/MLPD`yi seçmek için 8 neden!

1. Artık yeter! Bu böyle devam edemez. Sadece birkaç büyük kapitalist giderek daha çok servete sahip olurken bunun için işçileri ve doğayı umursamazca sömürüyorlar. Bunun için savaş açıyorlar. Merkel/Seehofer yönetimi onların egemenliğine hizmet ediyor ve giderek daha sağa kayan bir gelişim sergiliyor. Konu ister iş imkanları, işsizlik parası Hartz IV ve eğitim, ister ücretler ve emeklilik maaşları, isterse de çocuk yuvaları, okullar ve üniversiteler ya da çevre koruması olsun: Önemli olan halkın çoğunluğunun çıkarıdır, az sayıda kişinin çıkarı değil.

2. Almanya ekonomik bir krizde ve bu büyük bir kapitalizm krizinin ortasında gerçekleşiyor. Tekeller krizin yükünü yine halka ve çevreye bindiriyorlar. Oysa ki bu yükü taşıyanlar ona neden olanların kendisi olmalı! İş imkanlarının yok edilmesini, çevreye verilen hasarın artmasını ve sosyal kazanımların ortadan kaldırılmasını protesto ediyoruz.

3. Sol Parti, SPD ve Yeşiller her şeyi daha iyi hale getirmek istediklerini söylüyorlar. Bunu neden eyalet yönetiminde oldukları beş sene içerisinde yapmadılar? Çünkü kapitalizme ve burjuva politikalarına ayak uydurdular. Ramelow bu nedenle seçimde vermiş olduğu sözlerin büyük kısmını tutmadı. “Böyle devam” diyenlere oy yok. Sol parti/SPD/Yeşiller “sol gösterip sağ vurmak” yönündeki programlarıyla başarısızlığa uğradılar. Bu sefer radikal solu seçme zamanı!

4. AfD ve NPD sağın en uç tarafından geliyorlar. Onlara dilediğinizi sorun, tüm sorunların suçlusunun “mülteciler” olduğunu söyleyeceklerdir. Ne ucuz bir söylem! AfD`nin baş aktörleri asıl suçlular arasından geliyor. Aristokratlar, şirket danışmanları, borsa spekülatörleri olarak on yıllar boyunca CDU için çeşitli makamlardaydılar. Buna uygun şekilde de kapitalizme karşı mücadeleyi bölmek onların çıkarına. Sıradan halk için bir alternatif sunmuyorlar. Çevre politikaları konusunda gerçeği söylemeye gelince: İklim felaketi tehlikesini (Exxon ve benzerlerinin sponsorluğunda) tamamen reddediyorlar. AfD ve NPD’ye oy yok!

5. Ülkenin yeni politikacılara ihtiyacı var. Adaylarımızın yüzde 74’ü işçiler ve düşük ücretli memurlardan oluşuyor. Tüm yıl boyunca sendikacı, Marksist-Leninist, antifaşist, çevre aktivisti, kadın hakları savunucusu olarak faaliyet gösteriyorlar. Seçimin sonrasındaki pazartesi günü ve devamında da onlarla birlikte sizin çıkarlarınız için mücadele etmeye devam edeceğiz.

6. Tutarlı bir çevre koruması için küçük bir azınlığın diktasına son verilmeli! Çocuklarımıza nasıl bir dünya bırakacağız? Fridays for Future hareketi, Cuma protestolarından vazgeçmemekte haklı. Öncelik insan ve doğanın! Çıkar ekonomisine başkaldırıyoruz!

7. Bu kutuplaşma ortamında ilerici ve devrimci kutbu güçlendirmenize her zamankinden çok ihtiyaç var. Seçim kararınızı enine boyuna düşünün: Bu karar önümüzdeki yıllarda hangi yönelimi güçlendirecek? Hayal kırıklığı, yılma ve gözü kör bir öfke yerine kapitalizmin bilimsel bir eleştirisini, enerjik bir şekilde düzenlenen gösterileri, dayanışma ve iyimserliği savunuyoruz.

8. Yeni gelecek perspektiflerinin zamanı geldi. Komünizm karşıtlığına fırsat tanımamalı! Tüm burjuva partileri demode komünizm düşmanlığında birleşiyor. Ramelow da burjuva politikaları tarafından kabul görmek adına bu düşmanlığa boyun eğdi. Ama hikayenin sonu kapitalizm mi olmalı? Hayır! Buna karşı çıkanlar olduğu için prensip ve görüşlerimizden vazgeçemeyiz. Kapitalizmin ötesinde bir toplum tartışması listemizin bir parçası. Bu çoğu kişi için ancak gerçek bir sosyalizm olabilir.

Tassilo Timm, 33 yaşında, Erfurtlu demiryolu işçisi, MLPD Eyalet Başkanı

Lea Weinmann, 36 yaşında, Eisenachlı mekatronikçi

Stefan Engel, 65 yaşında, teorik yayın organı „REVOLUTIONÄRER WEG“in (Devrimci Yol) baş editörü

Seçim programını ve tüm adayları www.inter-liste.de adresinde bulabilirsiniz.

............................................................................................................................................

O bilgi almak/davet edilmek/ziyaret edilmek O bağışta bulunmak

O seçim programlarını/adayların broşürlerini dağıtmak istiyorum.

İsim / Telefon /Adres

Lütfen aşağıdaki mail adreslerine ya da posta yoluyla şu adrese yollayın: Andreas Eifler, Im Waldgrund 1, 96528 Schalkau